home Spare tid og penger Flyseteavgiften

Flyseteavgiften

1.juni 2016 ble den upopulære flyseteavgiften vedtatt. Den gjelder for alle flyvninger fra eller til norske flyplasser. Reiser til utlandet har blitt 80 kroner dyrere, mens flyreiser innenfor den norske grensen har blitt 88 kroner dyrere. Tanken bak denne avgiften er at folk skal velge andre reisealternativer enn fly, som står for store klimagassutslipp, men miljøet tjener ikke mye på denne avgiften. I tiden etter at vedtaket ble bestemt har regjeringspartiene klaget og skyldt på hverandre. Ingen av partiene vil ha skylden for at flyseteavgiften ble en realitet etter juni.

Passenger airplane getting ready for flightNedleggelse av Rygge flyplass

Flyseteavgiften har vært kontroversielt og den har fått massiv kritikk i media. Etter at avgiften ble innført ble det klart at den relativt nye flyplassen på Rygge måtte nedlegges. Over 1000 ansatte sto i fare for å bli arbeidsledige. Grunnen var at flyselskapet Ryanair sa opp baseavtalen med Rygge og flyplassen ble stengt 1. november samme år. Flyseteavgiften har gått under påskuddet som miljøavgift, men det har ført til sterke reaksjoner i befolkninger. Nedleggelse av en nærmest ny flyplass er ikke miljøvennlig pluss at det blir større trafikkø inn til Oslo Lufthavn Gardemoen. Mange mener at avgiften heller ikke er høy nok til at folk skal velge bort flyreiser.

Er flyseteavgiften ulovlig?

I følge næringslivets hovedorganisasjon(NHO), er flyseteavgiften ulovlig ifølge EØS-avtalen Norge har med EU. Flyseteavgiften vil føre til dårligere reisetilbud i distriktene, liten miljøgevinst og nedleggelse- noe som flyplassen på Rygge fikk oppleve. Selv om staten har kalt det en miljøgevinst mener mange at det er bare er nok en regning som staten tjener godt på. Med økte flyreiser fra Oslo og større trafikkø, er det liten miljøgevinst. Etter at avgiften ble vedtatt ble det diskutert i Frp om å jobbe imot avgiften. Det skapte enda sterkere reaksjoner fra samarbeidspartene. Det er tydelig at den beryktede avgiften har bare skapt kritikk og store uenigheter. Hva mener du?